Pieniądze w kancelarii, czyli jak uzyskać finansowanie

Większość prawników w Polsce pracuje lub pracowała w małych podmiotach gospodarczych. Część kancelarii zalicza się do mikro i małych przedsiębiorstw. Największym obecnie problemem tej grupy są przede wszystkim bariery i kłopoty natury finansowej.

Zgodnie z najnowszymi raportami, prawnicy zarabiają nieźle, pod warunkiem, że są na wyższych stanowiskach i najlepiej w dużej kancelarii. Początki bywają trudne i oscylują w okolicach najniższej krajowej pensji w tym kraju. Młody prawnik zarabia więc tyle samo, co osoba bez wykształcenia na jakimkolwiek innym stanowisku w ramach umowy o pracę.

Niestety cały czas obserwowane jest coraz większe nasycenie na rynku, co pozwala pracodawcom z jednej strony podwyższać wymagania, z drugiej obniżać lub zamrażać pensje. Bardzo duże są również różnice pomiędzy zarobkami w większych kancelariach sieciowych, a tzw. małymi kancelariami butikowymi.

W 2017 roku młodszy prawnik mógł liczyć na propozycję oscylującą w okolicach 4500 zł, prawnik wewnętrzny na kwotę około 13 000 zł, starszy prawnik na 20 000 zł.

Finansowanie własnej działalności

W przypadku jeżeli prawnik zdecyduje się na otworzenie własnej kancelarii lub razem ze wspólnikami prawnikami, musi uzyskać odpowiednie środki na ich finansowanie. Jest to również temat istotny dla osób, które planują rozwój swojego biznesu oraz chcą poczynić odpowiednie inwestycje. Zaplecze kapitałowe zarówno na etapie otwierania działności, jak i jej funkcjonowania jest nieodzownym elementem każdej działalności. Początkowo na zakup lub wynajęcie biura oraz jego niezbędnego wyposażenia, w tym sprzętu oraz oprogramownia, a następnie na koszty utrzymania oraz niezbędne inwestycje związane z dostosowywaniem się do najnowszych wymagań rynkowych.

Jak więc zdobyć środki niezbędne do uruchomiania, utrzymania i rozwoju swojego biznesu prawniczego? Większość odpowie – kredyt. Inne źródła finansowania są bowiem mało znane przez podmioty gospodarcze w Polsce, a mogą stanowić ciekawą alternatywę dla kredytu.

Sposoby finansowania przedsiębiorstw dzielą się na dwie główne kategorie: finansowanie z kapitału własnego oraz z kapitału obcego. Źródła ich pochodzenia mogą być wewnętrzne (samofinansowanie) lub zewnętrzne. My przeanalizujemy sytuację, w której prawnik nie może lub nie chce inwestować prywatnych środków w działalność gospodarczą, więc poszukiwać będzie finansowania na zewnątrz. W ramach kapitału obcego wyróżniamy kapitały długo- i krótkoterminowe. Umowną granicą jest czas spłaty 1 rok.

Źródła finansowania w kancelarii

W przypadku kancelarii prawnej część źródeł finansowania może być nieopłacalna lub niedostępna. Jednak warto pamiętać, że nie zawsze najlepszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania środków lub potrzebnych do pracy narzędzi będzie kredyt.

Leasing – coraz więcej firm prawnych zauważa zalety leasingu. Zamiast kupować niezbędne maszyny i urządzenia, można je wziąć w tak zwany leasing. Jest to forma finansowania przedsiębiorstwa, która pozwala na korzystanie ze środka trwałego bez konieczności ponoszenia pełnego wydatku inwestycyjnego.

Najem długoterminowy – dość nowa pozycja na rynku usług, dostępna również dla wolnych zawodów, spotykana najczęściej w przypadku samochodów. Dzięki miesięcznej opłacie przedsiębiorca może poruszać się określonym autem, bez konieczności jego zakupu.

Zobowiązania odnawialne – to w skrócie okresowe zobowiązania przedsiębiorcy, takie jak np. wynagrodzenia pracowników. Przed okresem ich wymagalności mogą stanowić źródło finansowania innych celów, dlatego w praktyce prawnicy mieszają różne środki nie wiedząc nawet, że korzystają w ten sposób z zewnętrznego źródła finansowania.

Dotacje i subwencje – szczególnie przed rozpoczęciem swojej działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwościami skorzystania z pomocy finansowej w zakresie dotacji lub subwencji. Tutaj najpierw można odwiedzić urząd pracy oraz urząd gminy i sprawdzić proponowane nowym przedsiębiorcom wsparcie (nawet do 40 000 zł). Jeżeli chodzi o dotacje unijne można ich wyszukiwać na ogólnie dostępnych stronach internetowych i wyszukiwarkach np. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/. W chwili obecnej z perspektywy prawników zdecydowanie lepsza jest oferta wsparcia kredytowego dla przedsiębiorców, niż bezzwrotnych dotacji jako takich, ale nadal może to być ciekawa opcja np. dla podmiotów, które nie mają odpowiednich zabezpieczeń czy zdolności kredytowej.

Trendy rynkowe w Polsce – skąd bierzemy środki?

Skąd profesjonaliści wolnych zawodów biorą środki na finansowanie planowanych inwestycji? Zgodnie z raportem „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017” przygotowanym przez Deutsche Bank przede wszystkim korzystają oni z własnych oszczędności, potem w kolejce jest leasing i dopiero kredyt i pożyczki.

Co ciekawe, badania wskazują, że źródło czy sposób fiansowania jest zależny od wieku. Aż 100% badanych przez bank osób poniżej 24 roku życia deklarowało, że sfinansowałoby inwestycje z leasingu. Profesjonaliści w przedziale wiekowym 54-64 wolą finansować inwestycje z własnych środków. Tylko 23% respondentów powyżej 65. roku życia wzięłoby kredyt.

Inwestycje i pożyczki dla wolnych zawodów

Niektóre banki proponują również różne pakiety dla wolnych zawodów. Są to najczęściej rodzaje kredytów kupieckich, z których normalnie korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa sprzedające towary, nie usługi. Warto się im przyjrzeć, ponieważ mogą proponować zdecydowanie bardziej atrakcyjne warunki niż typowy kredyt.