Egzaminy Prawnicze 2018

Czas egzaminów prawniczych najczęściej przypada w marcu. Wszystkie osoby chcące uzyskać uprawnienia radcy prawnego lub adwokata właśnie w tym czasie biorą udział w kilkudniowym maratonie prawnym.
Jest to czas trudny nie tylko dla zdających, ale również dla ich bliskich oraz pracodawców, którzy już od stycznia mogą spodziewać się absencji w firmach i kancelariach. Jak egzaminy i związane z nimi uregulowania wyglądają w tym roku?

Terminy

Egzaminy adwokacki oraz radcowski odbędą się relatywnie późno. Minister Sprawiedliwości określił datę na 20–23 marca. Sprawdziany trwają więc przez 4 pełne dni. Podobnie jak w poprzednich latach, ustalono kolejne części egzaminacyjne:

20 marca 2018 r. – część pierwsza obejmująca zadania z zakresu prawa karnego,
21 marca 2018 r. – część druga i zadania z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego,
22 marca 2018 r. – część trzecia z zadaniami z zakresu prawa gospodarczego,
23 marca 2018 r. – część czwarta i piąta obejmujące zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Każdy dzień przewiduje kilkugodzinny egzamin (samo pisanie pracy ok. 6 godzin), który polega na wykonaniu poleceń egzaminacyjnych na podstawie otrzymanych akt. Egzamin formalnie zaczyna się o godzinie 10.00 należy jednak pamiętać, że wcześniej przeprowadzana jest rejestracja oraz losowanie miejsc i kodów prac. Zdający powinni być więc do dyspozycji komisji już od samego rana. Po zakończonym egzaminie należy jeszcze odpowiednio zdać pracę. Biorąc pod uwagę, że co roku tę samą procedurę w każdym okręgu przechodzi bardzo duża liczba zdających należy liczyć się z tym, że na egzamin trzeba poświęcić cały dzień.

Przysługujące zdającym prawa

Osoby, które podchodzą do egzaminu, a są gdzieś zatrudnione w ramach stosunku pracy, mają prawo do ustawowych dni wolnych. Po pierwsze jest to czas na same dni egzaminu, po drugie tak zwany urlop na naukę. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ma być wspierane przez pracodawcę. Ustawodawca (Prawo o adwokaturze, Ustawa o radcach prawnych) przewiduje:

  •  Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów adwokackich, który uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji adwokackiej, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  • Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów adwokackich, który nie uzyskał zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji adwokackiej, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
  • Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz.
  • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym i adwokackim.

Co za tym idzie, pracodawca, który wyraził zgodę na odbywanie aplikacji przez swojego pracownika musi liczyć się z tym, że przez 3 lata aplikacji:

  • będzie on dostępny w mniejszym wymiarze godzin ze względu na odbywanie zajęć;
  • ma prawo skorzystać z płatnego 30-dniowego urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości 80%;
  • ma prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podczas trwania egzaminu (4 dni).

Praktyka wskazuje, że prawidłowe przygotowanie do egzaminu większości aplikantów zajmuje 3 miesiące wytężonej pracy. Większość z nich będzie więc przysłowiowo „zbierać zaległy urlop” w celu wykorzystania go w jednym miesiącu, korzystać z prawa do 30-dniowego urlopu w drugim miesiącu oraz wnioskować o urlop bezpłatny w trzecim.

Koszty okołoegzaminacyjne

Koszty przystąpienia do egzaminu prawniczego składają się z kilku elementów, które częściowo są narzucone odgórnie, częściowo zależą od tego czy zdający chce kupować nowe materiały czy używane lub drukować część ustaw samodzielnie. Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie:

Opłata za egzamin – zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości w 2018 roku opłata egzaminacyjna wynosi 1 680 (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) złotych.

Kodeksy – zdający z założenia powinien przy sobie posiadać teksty ustaw (możliwe jest korzystanie ze stanowisk z oprogramowaniem prawniczym, jednak jest ich ograniczona ilość na sali). Ich koszt zależy od wydawnictwa oraz sposobu wydania, należy jednak zakładać, że minimum obejmuje ok. 5 zbiorów, a każdy z nich kosztuje od 50 zł w górę. Do tego należy doliczyć konieczność wydruków innych ustaw lub ich zakup w formach drukowanych.

Komentarze do kodeksów – jedna z najdrożych pozycji na liście zakupów podchodzących do egzaminów prawniczych. Ich koszt oscyluje wokół kwot 200/300 zł za sztukę, a należy pamiętać, że może być ich sporo. W przypadku zakupu komentarzy do prawa materialnego oraz do procedury zakup nowych książek zaczyna się od kwot powyżej 1000 zł w promocjach, w górę. Część komentarzy można próbować pożyczyć od znajomych lub z kancelarii, należy jednak pamiętać, że przepisy zmieniają się dość często i książki mogą nie być aktualne. Po drugie w ramach egzaminu materiały nie mogą zawierać żadnych notatek ani zaznaczeń.

Podręczniki– podręczniki do nauki bardzo różnią się cenowo. Część zdających decyduje się również na zakup w wersji e-booka lub używanych egzemplarzy od starszych kolegów. Na pełen zestaw należy jednak przeznaczyć od 500 zł w górę.

Orzecznictwo – w wielu przypadkach, aby prawidłowo rozwiązać zadanie należy powołać się na aktualne orzecznictwo. Przy chęci zakupu najpotrzebniejszych zbiorów jest to znów wydatek od ok. 100 zł za zbiór, których należy mieć
około 8.

Kursy doszkalające – część ze zdających korzysta z dodatkowych, płatnych kursów doszkalających, których ceny wahają się w zależności od czasu trwania, intensywności, miasta realizacji czy renomy danego podmiotu szkoleniowego. Jest to jednak przeciętnie koszt około 3–4 tysięcy złotych.

To, ile wyda zdający zależy w dużej mierze od jego podejścia do tematu oraz możliwości finansowych. W każdym razie będzie to jednak zawsze spora kwota.